http://chokus.wordpress.com/ Chełmżyński Ośrodek Kultury - strona pimbp

Chełmżyński Ośrodek Kultury - strona pimbp

Przejdź do treści

Menu główne:

Chełmżyński Ośrodek Kultury


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ CHEŁMŻYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JULIANA PREJSA W CHEŁMŻY


87 - 140 Chełmża, ul. Bydgoska 7
Czynny:
od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00
w soboty od 10.00 - 14.30

1.

Rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych środowiska, i edukacja w sferze kultury,

2.

tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

3.

organizowanie form masowego przekazu twórczości artystycznej jak:

-

koncerty,

-

spektakle,

-

wystawy,

-

spotkania z twórcami,

-

festiwale, itp.

4.

tworzenie możliwości zagospodarowania czasu wolnego miejscowej społeczności poprzez tworzenie: sekcji, pracowni i kół zainteresowań,

5.

organizowanie imprez okolicznościowych i środowiskowych,

6.

propagowanie lokalnych wydarzeń i osiągnięć kultury we współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami, klubami sportowymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, pozarządowymi, itp.

7.

propagowanie walorów miasta i powiatu,

8.

informowanie w środkach masowego przekazu o wydarzeniach kulturalnych i innych ważnych dla środowiska, a wynikających z działalności CHOK-u.

Wejście na stronę ChOK-u

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego