Dział Zbiorów Specjalnych - strona pimbp

Przejdź do treści

Menu główne:

Dział Zbiorów Specjalnych


   
Dział gromadzi, opracowuje i udostępnia: zbiory audiowizualne, multimedialne, zbiory regionalne w tym dokumenty życia społecznego, ikonografię, wycinki prasowe, zbiory archeologiczne, muzealne, kartograficzne i przewodniki turystyczne.
Tworzy nowoczesny warsztat do badań regionalnych; tworzy kartotekę regionalną tekstową (w formie wycinków prasowych), biograficzną (informacje o osobach związanych działalnością i twórczością z miastem i regionem) wg  schematu klasyfikacji regionalnej.

  
Prowadzi usługi w zakresie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i faktograficznej, związanej z miastem Chełmża i regionem toruńskim oraz oferuje fachowe doradztwo w zakresie piśmiennictwa regionalnego; udziela informacji na miejscu, telefonicznie, korespondencyjnie.  
    Udostępnia wszystkim zainteresowanym czytelnikom, znawcom regionu, miłośnikom historii i kultury Chełmży i regionu toruńskiego oraz pasjonatom na miejscu, częściowo również w wolnym dostępie i na zewnątrz:

  • niezwykle cenny księgozbiór, treściowo związany z regionem, obejmujący zróżnicowane piśmiennictwo odnoszące się do najbardziej szczegółowych zagadnień związanych z Chełmżą i miejscowościami powiatu toruńskiego.

  • Czasopisma regionalne i lokalne  z Chełmży i powiatu toruńskiego, tytuły archiwalne, w tym również mutacje regionalne prasy codziennej,

  • dokumenty życia społecznego, m.in. katalogi wystaw, foldery, plakaty, afisze, okolicznościowe druki ulotne rejestrujące bieżące wydarzenia społeczne, kulturalne, gospodarcze i polityczne,

  • zbiory ikonograficzne kartografię, mapy i atlasy, plany miast i gmin powiatu toruńskiego, oraz plany i przewodniki turystyczne Polski i innych krajów,

  • multimedia, materiały o Chełmży, zapisane na różnego typu nośnikach.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego