Miejska Izba Muzealna - strona pimbp

Przejdź do treści

Menu główne:

Miejska Izba Muzealna

    Dokumentuje historię i jest  cennym źródłem informacji o mieście. Ma charakter historyczno-artystyczny. Zakres gromadzonych zbiorów związany jest z możliwościami finansowymi, a kierunki określone są tradycją i historią  miasta Chełmży. Poza cennymi darami, które mają charakter przypadkowy i różną wartość, to stanowią bardzo cenny materiał badawczy i dydaktyczny.
 Materiał gromadzony w MIM stanowi wszechstronny warsztat do podstawowych badań naukowych dla studentów (prace magisterskie i dyplomowe) oraz opracowania publikacji książkowych. Dzięki prowadzonej akcji „Nie chowaj historii w szafie”, biblioteka wydała drukiem pozycje „Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna Cukrowni Chełmża” i „Sport w Chełmży” opracowane przez bibliotekarza.
Pokłosiem konkursu został wydany tomik wierszy „Rymy z Chełmżą związane gwarą Chełmińską spisane”. Działania nasze wspierają mieszkańcy i władze miasta.
  Dzięki zaangażowaniu burmistrza miasta Jerzego Czerwińskiego w ostatnim czasie do zbiorów MIM trafiły prawdziwe unikaty, cenne kroniki opisujące dzieje harcerstwa w Chełmży począwszy od 1919r. do lat 80 ubiegłego wieku. Najcenniejsze są kroniki pochodzące z lat międzywojennych, w których znajdują się m.in. dedykacje dla chełmżyńskich harcerzy z oryginalnym podpisem gen. Józefa Hallera wizytującego miasto w 1932r., fotografia patrioty, harcmistrza Antoniego Depczyńskiego zasłużonego dla miasta obywatela, który zginął w obozie Mauthausen.
W Miejskiej Izbie Muzealnej odbywają się promocje publikacji, spotkania, sesje, prelekcje, wykłady, lekcje muzealne organizowane są wystawy i konkursy m.in.:

 • Promocja książki Romana Pipowskiego „Szkolnictwo elementarne w powiecie toruńskim w latach 1772 - 1920”,

 • bibliotekarza Marcina Seroczyńskiego „Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna Cukrowni Chełmża w latach 1882 - 1997 i „Sport w Chełmży”,

 • historyka i regionalisty chełmżanina Dariusza Mellera .„Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Chełmży 1985-1939” i „krótko historia Chełmży (łod pieszych poczuntków do dzisioj”,

 • Feliksa Stokowskiego „Rymy z Chełmżą związane gwara chełmińską spisane” - pokłosie konkursu ",

 • Leszka Masłowskiego „Zraniona młodość - wspomnienia Sybiraka”,

 • Sebastiana Różyńskiego „Chełmżyński Browar F.W.WolffCo. Brauerei-Culmsee (1880-1919)”, Mariana Waleckiego „Zespół muzyczno-wokalny Wrzosy 1965 - 1985”, Henryka Klimka „Czas zniewolonej młodości 1945-1956)”,

 • Spotkania z ciekawymi ludźmi m.in. archeologiem, historykiem sztuki, sybirakami, kombatantami.

 • Sesje z cyklu "Pamięć musi wiecznie trwać - zachować od zapomnienia” poświęcone chełmżyńskim ofiarom hitleryzmu.

 • Cyklicznie prelekcje i lekcje muzealne na temat: archeologii i wykopalisk na terenie Chełmży i okolic, „Odzyskania niepodległości”, „Miejsc Pamięci Narodowej, „Mieszkańców wywiezionych w głąb Rosji w 1945 r.”, „Okupacji hitlerowskiej w Chełmży”, „Chełmża w latach 1945 – 1989”, „Chełmżyńskie Rody Rzemieślnicze”, „Kupcy w Dawnej Chełmży”, „Ciekawostki architektoniczne Chełmży”, „Towarzystwa i Stowarzyszenia w Okresie Międzywojennym”, „Historyczne i Współczesne Wydawnictwa o Mieście”, „Chełmżanie w Walce o Wolność i Niepodległość”,  

 • Wystawy: „Z historii straży pożarnej w Chełmży”, „Poznajemy sylwetki Chełmżan”, starej fotografii „ I w odmianach czasu jest smak”, „Chełmżyńska oświata na przestrzeni wieków”,  „W świecie magii, fantazji, baśni, zdumiewających historii i przygód lalek”, „O wielkiej miłości do małej ojczyzny czyli, kolekcjonerskie obrazki z historii miasta”, „Chełmża z dachów i ozdobne piece kaflowe”

 • Cykliczny konkurs „ Niezwyczajni są wśród nas”, który daje możliwości  poznania  ciekawych postaci, którzy swoim działaniem, pracą przyczynili się do dorobku kultury regionu. Pozwala także na uzupełnienie dokumentacji o dziejach miasta i regionu.

Jesteśmy dumni z integracji środowiska lokalnego, którzy aktywnie angażują się w działania MIM. Czas pokazał jak cenna była podjęta 15 lat temu inicjatywa powołania do życia Miejskiej Izby Muzealnej, a świadczą o tym wpisy do kroniki - „Najważniejsze jest to, by gdzieś istniało to, czym się żyło. I zwyczaje, i święta. I dom pełen wspomnień”.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego