Oddział Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych - strona pimbp

Przejdź do treści

Menu główne:

Oddział Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych

Oddział Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży


    Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży czyni starania, aby zaspokoić potrzeby i oczekiwania wszystkich użytkowników. Osoby niepełnosprawne, tak jak wszyscy inni muszą mieć swoje określone miejsce w społeczeństwie, swoje prawa i obowiązki. Niepodważalnym prawem człowieka niepełnosprawnego jest rozwój, na miarę jego możliwości, potrzeb i zainteresowań, bez względu na stan psychiczny, fizyczny i emocjonalny. Z myślą o wyrównaniu szans w dostępności do książki i biblioteki dla osób niepełnosprawnych w lutym 2004 r. został utworzony Oddział Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych. Zaczynając pracę staraliśmy się poznać naszych potencjalnych czytelników w środowisku lokalnym i na terenie powiatu.
   Wykorzystanie literatury i samego procesu czytania w rehabilitacji, w zdobywaniu wiedzy, w wyzwalaniu aktywności kulturalnej może znacznie przyczynić się do przełamania barier istniejących w świadomości społecznej.
W oddziale  gromadzimy nie tylko książki ale również inne zbiory, które mogą być pomocne dla samych osób niepełnosprawnych, ich nauczycieli, terapeutów i rodziców podczas prowadzenia zajęć terapeutycznych o charakterze ogólnorozwojowym, korekcyjnym lub kompensacyjnym. Pomoc finansowa przy gromadzeniu materiałów bibliotecznych i alternatywnych uzyskujemy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i z Urzędu Miasta Chełmży.
Oddział oferuje zbiory w postaci: książek
- zabawek, książek obrazkowych, książek z ćwiczeniami dla różnych niepełnosprawności, nagrań baśni, bajek, muzyki relaksacyjnej, nagrań do zajęć terapeutycznych, audiobooków, gier edukacyjnych z ćwiczeniami językowymi, umysłowymi i ruchowymi, płyt z filmami i bajkami, edukacyjnych programów komputerowych, poradników dla rodziców, materiałów metodycznych dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów. Prawo do korzystania ze zbiorów mają osoby niepełnosprawne, ich rodziny, opiekunowie i wszyscy zainteresowani problematyką niepełnosprawności.

Działalność  Oddziału Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
w latach 2004-2012:

Wspólnie z  Filią dla Dzieci  i Młodzieży  organizowaliśmy spotkania integracyjne m.in.:
- zajęcia  w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
- spotkanie czytelnicze pt. „W świecie bajek Ch. Perrault” - 5.05.2008,
- spotkanie czytelnicze pt. „Bajki znane i lubiane”- 11.05.2009,
- zabawę karnawałową pt. „W  karnawale czas na bale” - 28.01.2010,
- spotkanie czytelnicze pt. „W zaczarowanym świecie Pana Andersena” - 11.05.2010,
- integracyjne spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka - 1.06.2010,
Oddział Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych ponadto współpracuje ze:

a) Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Chełmży:
-
w okresie letnim zorganizowano imprezę czytelniczą pt. „Poznajemy organizm ludzki” dla  uczestników półkolonii  „Wakacje z Muzami” - 16.08.2005,
- spotkanie czytelnicze dla osób niepełnosprawnych pt. „Poznajemy świat zwierząt”
- 12.05.2005,
- spotkanie czytelnicze dla osób niepełnosprawnych pt. „Dobre maniery na co dzień i od święta” - 29.03.2011,
- spotkanie czytelnicze dla osób niepełnosprawnych pt. „W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę”
- 9.12.2011
b) szkołami:     

- cykl spotkań czytelniczych pt. „Każdy rok ma czworo dzieci” - 19,26.30.03.2009,
- spotkanie mikołajkowe pt. „Magia Świąt Bożego Narodzenia”
- 7.12.2009,
- spotkanie czytelnicze pt. „Zwyczaje bożonarodzeniowe”
- 13.12.2007
- w roku szkolnym 2011/2012 biblioteka raz w tygodniu gościła grupę uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół
   Specjalnych w Chełmży , którzy w ramach wolontariatu wykonywali drobne prace biblioteczne,
c) domami pomocy społecznej:                                                                                       
- goszczono grupę uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Browinie.
d) „Caritasem”:
- spotkanie dla uczestników ogniska wychowawczego „Caritas”

  
pt. „Tolerancja dla osób niepełnosprawnych” –  30.03.2012

  • Oddziału, Oddział Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych zorganizował spotkanie z psychologiem J. Rucką pt. „Jak zrozumieć i leczyć osoby z ADHD?” - 6.05.2008,

  • Oddział zorganizował miejski konkurs plastyczny dla osób niepełnosprawnych z okazji 760 – tej rocznicy nadania praw miejskich Chełmży pt. „Moje spotkanie z baśnią i legendą miasta” - rok 2011

  • Oddział Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych zorganizował  sześć edycji powiatowego konkursu plastycznego i  literackiego Pt.:                                   

- „Jestem twórcą - Pan Andersen byłby ze mnie dumny” - rok 2005,
- „Moje świąteczne marzenie” - rok 2006,
-
„Jestem mieszkańcem Unii Europejskiej” - rok 2007,
- „Bliżej natury
- przyroda w czterech porach roku” - rok 2009,
- „Cicha noc, święta noc” - rok 2010 ,
-
„Moja mała ojczyzna - spotkanie z baśnią i legendą regionu” - rok 2012.
Kolejne lata działalności stawiają przed nami nowe zadania. Bogatsi o pewne doświadczenia planujemy różne imprezy czytelnicze, konkursy, zajęcia integracyjne z myślą o osobach niepełnosprawnych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego