Uniwersytet Trzeciego Wieku - strona pimbp

Przejdź do treści

Menu główne:

Uniwersytet Trzeciego Wieku

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

FILIA W CHEŁMŻY


   Od października 2012 roku z inicjatywy burmistrza Jerzego Czewińskiego działa w naszym mieście filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Jak bardzo trafna była to inicjatywa, świadczy ilość zapisanych słuchaczy (około 90) i wysoka frekwencja na wykładach, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Chętnych ciągle przybywa. Zajęcia (obecnie głównie wykłady) odbywają się w sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w środy o godz.15.30. Wszyscy zainteresowani działalnością UTW mogą dołączać do grona seniorów. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie deklaracji  przystąpienia do regionalnej sieci uniwersytetów trzeciego wieku  Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy i dokonanie opłaty, która wynosi 50 zł za semestr, 100 zł za cały rok akademicki. Udział w wybranych warsztatach wiąże się z dodatkową odpłatnością. Opłat należy dokonywać wg poniższego harmonogramu na wskazany nr konta:


Wyższa Szkoła Gospodarki, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
NORDEA BANKPOLSKA S.A.
17 1440 1215 0000 0000  0856 3284 z dopiskiem: „Opłata za UTW Chełmża”


     Opłaty za cały rok akademicki lub tylko za I semestr należy uiszczać do 31.10, za II semestr – do 31 marca.
Zapisów  nowych słuchaczy  można dokonywać w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży,  ul. Rynek 4

Kontakt:  tel. (56) 675-61-33

Naszym logo – symbolem mądrości i doświadczenia sędziwego wieku jest sowa, którą zaprojektowała i wykonała  (wyhaftowała) członkini klubu „Niteczka”, słuchaczka UTW  p. Wanda Masłowska.

PIERWSZY  ROK  DZIAŁALNOŚCI  UTW  2012/3013

    W początkowym okresie działalności UTW, tj. w I semestrze zajęcia ograniczają się do półtoragodzinnych wykładów o różnorodnej tematyce, m.in. o sensie życia, edukacji w wieku dojrzałym, formach aktywnej turystyki, pięknie naszej ojczyzny, zdrowiu i in. Do programu kolejnych semestrów będą wprowadzone bardziej zróżnicowane formy pracy - głównie warsztaty, których tematykę organizatorzy uzależnią od zadeklarowanych zainteresowań  słuchaczy. W innych ośrodkach działają warsztaty artystyczne, informatyczne, sportowe, kulinarne, zdrowia i rehabilitacji i in.
    W chełmżyńskiej grupie jest wiele osób zainteresowanych podróżowaniem, korzystają więc z bogatej oferty wycieczek krajowych i zagranicznych, którą przedstawiło koło turystyczne  prężnie działające pod opieką mgra Tomasza Kądziorskiego  przy UTW WSG w Bydgoszczy.

Oferta wyjazdów turystycznych na 2013 r. przedstawia się następująco:

1.

Kwiecień - Brno, Wenecja, Padwa, Werona, J. Garda, Innsbruck, Norymberga - 6 dni, 10-15.04. (1300 zł + wstępy 35 euro)

2.

Kwiecień - Strzelno, Licheń, Inowrocław - 1 dzień, 67 zł

3.

Maj - Sandomierz, Zamość, Lublin, Nałęczów, Kazimierz Dolny - 3 dni, 17-19. 05. (390 zł)

4.

Czerwiec - Kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie, Zakopane, Jura Krakowsko - Częstochowska - 4 dni 19 - 22.06. (440 zł)

5.

Czerwiec - Żnin, Wenecja, Biskupin, Lubostroń, 1 dzień 26.06. (50 zł)

6.

Lipiec - Swarzędz, Rogalin, Kórnik, Pobiedziska, 1 dzień (75 zł)

7.

Sierpień - Wrocław, Karkonosze, Praga, Drezno, 4 dni w II połowie sierpnia (640 zł)

8.

Wrzesień - Gdańsk, Gdynia, Sopot, 1 dzień 1.09. (95 zł)

9.

Wrzesień - Słowiński Park Narodowy, Łeba, Kluki, Smołdzino, Bytów, 2 dni 14-15.09. (180 zł)

10.

Październik - Brno, Wiedeń, Bratysława, Budapeszt, Nove Zamky, 4 dni 10 – 13.1o. (770 zł)

Propozycje na nowy rok akademicki 2013/2014 zostaną przedstawione w październiku br.


KRONIKA  NAJWAŻNIEJSZYCH  WYDARZEŃ

Październik

17.10.2012 r. Wykład inauguracyjny nt. „Potrzeba sensu życia czynnikiem spajającym pokolenia” wygłosiła dr Alicja Kozubska - prorektor ds. kształcenia i studentów WSG.


Fot. od lewej: dr Alicja Kozubska, doc. dr Alicja Kozłowska i Jerzy Czerwiński

Dr A. Kozubska wygłasza
wykład inauguracyjny

Zgromadzonym w sali CHOK-u
słuchaczom wręczono indeksy

Zgromadzeni na sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury słuchacze UTW

17 października 2012 r. to ważna data dla chełmżyńskich seniorów. Rozpoczęcie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku stwarza nowe możliwości zagospodarowania wolnego czasu. UTW pozwala pogłębiać wiedzę z wielu interesujących dziedzin, ułatwia rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez uczestnictwo w ciekawych  warsztatach, które będą wprowadzane do  programu kolejnych semestrów. UTW to też możliwość kontaktów z innymi seniorami, wymiana doświadczeń, integracja lokalnego środowiska, wspólne podróżowanie, organizowanie ciekawych imprez i nawiązywanie kontaktów z filiami działającymi w ramach UTW  przy WSG w Bydgoszczy.

Listopad
7.11.2012 r.
- wykład mgra Macieja Brzeźniaka nt. „Metody i modele motywowania”

21.11.2012 r. - wykład dr Aliny Matlakiewicz nt. „Poprzez edukację ku satysfakcji w wieku dojrzałym, POMIMO…”

28.11. 2012 r. - wykład mgra Tomasza Kądziorskiego nt. „Turystyka aktywna”

Grudzień
5.12.2012 r. - wykład mgra Jarosława Jagodzińskiego nt. „Polska jest niezwykła”

15.12.2012 r. - jednodniowa wycieczka na przedświąteczne jarmarki do Berlina.

Wraz z turystami  z Bydgoszczy, Solca, Inowrocławia pojechała 9–osobowa grupa z Chełmży. Oglądaliśmy ważne obiekty Berlina, m.in. Reichstag, Bramę Brandenburską, Wieżę telewizyjną, Aleksanderplatz. Podziwianie uroków stolicy Niemiec podczas spaceru bardzo utrudniała wyjątkowo niesprzyjająca w tym dniu deszczowa pogoda, ale niedogodność tę skutecznie rekompensowała ciepła atmosfera w grupie, degustacje ciepłych potraw i trunków, podziwianie bogatego asortymentu wystawianych na jarmarcznych stoiskach artykułów i - co bardzo  ważne - sprawna organizacja profesjonalnie przygotowanej  wycieczki. Wróciliśmy zadowoleni i z postanowieniem, że weźmiemy udział w kolejnych wyprawach.

Fot. Chełmżyńska grupa w Berlinie; w głębi
jarmarczne stoiskaFot. Chełmżyńscy seniorzy przed Bramą Brandenburską

Styczeń
9.01.2013 r.- wykład mgr
a Adama Piekarskiego nt. „Indianie Ameryki Północnej. Romantyzm. Fikcja. Rzeczywistość.”

16.01.2013 r. - wspólne śpiewanie kolęd z p. Tomaszem Niżygorockim - nowym chełmżyńskim organistą. Mieliśmy okazję bliżej go poznać i w rozśpiewanym gronie spędzić czas. Na prośbę zebranych pan Tomasz uczył też nowej pieśni „Duchu święty, przyjdź, prosimy”. Na pewno zaproszenie na wspólne śpiewanie jeszcze kiedyś ponowimy. To dodatkowe spotkanie zorganizowała dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana  Prejsa  w Chełmży p. Urszula Meszyńska dla słuchaczy U3W i zainteresowanych proponowaną tematyką mieszkańców Chełmży.

23.01.2013 r. - wykład mgra Schmidta nt. „Niezwykły świat fotografii”

23.01. 2013 r. -  wybór Rady Samorządu U3W
W  skład rady wybranej na rok wchodzą:
- przewodniczący: Ludwik Śliwiński ,
- z-ca przewodniczącego: Barbara Kuna (prowadzenie kroniki),
- skarbnik: Urszula Gużyńska
,
- sekcja integracyjno-organizacyjna: Emila Kuczka, Krzysztof Szyjkowski (fotoreporter), Bogda Śliwińska
.
Rada Samorządu na posiedzeniu organizacyjnym dyskutowała na temat dodatkowych form działalności U3W w środowisku lokalnym. Biorąc pod uwagę propozycje zgłaszane przez słuchaczy, Rada Samorządu zaproponowała następujące kierunki działań:
- Poza uczestnictwem w wykładach i wycieczkach oferowanych przez koło turystyczne działające przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, organizować własne wyjazdy (np. Opera Nova w Bydgoszczy, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, grzybobrania, jednodniowe wyjazdy nad morze, do Malborka, Kanał Elbląski, a także dłuższe wyjazdy np. do Lwowa)
.
Warunkiem zorganizowania tego typu dodatkowych imprez jest odpowiednia ilość chętnych.
- Udział w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki (ostatnia środa miesiąca o godz. 11
.00)
-
spacery po Chełmży z przewodnikiem
- spotkania z ciekawymi rodakami mieszkającymi poza Chełmżą
- warsztaty z zakresu informatyki
- korzystanie z basenu w wydzielonym terminie za okazaniem indeksu ( poniedziałek godz. 14
.00 i 18.0)
- dodatkowe wykłady organizowane przez dyrekcję PiMBP, lokalne władze i in.


Luty
6.02.2013 r. - wykład  ks. dr Eugeniusza Marciniaka nt. miodu i innych produktów pszczelich
.

Ten  kapelan pszczelarzy, redaktor naczelny „Pszczelarza Polskiego” na  temat apiterapii, czyli leczenia miodem i innymi produktami pszczelimi wie wszystko. O ile o wartościach leczniczych miodu każdy posiada podstawową wiedzę, to walory pierzgi, propolisu, mleczka pszczelego, a nawet wosku i jadu pszczelego są mniej znane. Słuchacze wykładu księdza apiterapeuty mieli okazję omawiane produkty zobaczyć, a nawet zakupić. Ks. Marciniak w sposób niezwykle przekonujący zachęcał do zainteresowania się właściwościami leczniczymi miodu i  wprowadzenia go do codziennej diety w ilości około 4 łyżek dziennie, bo czyni on w naszym organizmie niemalże cuda. Wykład ks. Marciniaka zakończył się niespodzianką - wykładowca zaprezentował się w roli iluzjonisty, co wzbudziło ogólne zdumienie.

Fot. Od z prawej: U. Meszyńska, ks. E. Marciniak i Henryk Sulencki - prezes Terenowego Koła Pszczelarzy,
który zaprosił ks. Marciniaka do Chełmży.

Więcej informacji nt. spotkania:
Dodatek chełmżyński „Nowości” z dn. 22 lutego 2013
„Głos Chełmżyński” nr 2/2013  

13.02. 2013 r. - wykład mgra Leszka Latosińskiego nt. „Osobowość społeczna”

Marzec
6.03.2013 r. – wykład prof. WSG dr Marka Chamota nt. „Stosunki polsko-niemieckie wczoraj i dziś okiem historyka i socjologa”

13.03.2013 r. - spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Chełmży Mariuszem Sobieckim.

Komendant Sobiecki mówił o najczęściej odnotowywanych przestępstwach w naszym mieście, o metodach działania przestępców, kładąc szczególny nacisk na te, które dotykają ludzi starszych – tzw. oszustwa „na wnuczka”. Komendant Sobiecki radził, jak postępować, by nie zostać ofiarą, by okazywać ograniczone zaufanie nieznajomym. Odpowiadał też na pytania słuchaczy zainteresowanych innymi zagrożeniami występującymi w naszym środowisku.
Więcej czytaj w: „Głos Chełmżyński” nr 3/2013

20.03.2013 r. - wykład mgra Tomasza Kądziorskiego nt. „Lodowce górskie”

Kwiecień
10.04.2013 r.
- wykład mgra Katarzyny Wrzecion nt. „Istota, rola i zadania lecznictwa uzdrowiskowego”

17.04.2013 r. - wykład Aleksandry Poeplau nt. „Tradycje małej ojczyzny i jej wpływ na losy”.
  A. Poeplau to rodowita chełmżanka, emocjonalnie związana z miastem swego dzieciństwa; obecnie pełnomocnik wojewody do spraw osób niepełnosprawnych i rodziny. Dzieliła się wspomnieniami, przypominała wydarzenia sprzed lat i podkreślała walory naszego miasta pięknie położonego nad jeziorem, miasta o niezwykle bogatej ponadsiedemsetsześćdziesięcioletniej historii. Miasta, z którym związane są losy dwojga błogosławionych – bł. Juty i bł.Stefana Wincentego Frelichowskiego. Podkreślała wartość kultywowania lokalnych tradycji, dbania o pamięć przeszłości. Prelegentka zapewniała zebranych o więzi emocjonalnej z Chełmżą i obiecała służyć radą i udzielać pomocy w sprawach dotyczących rozwoju naszej wspólnej małej ojczyzny.

24.04.2013 r. - wykład mgra Adama Piekarskiego nt. „Kultura Indian Ameryki Północnej”

Maj
8.05.2013 r.
- wykład mgra Jarosława Jagodzińskiego nt. „Wędrówki europejskie”

10.05.2013 r. - wyjazd do Bydgoszczy na zaproszenie władz WSG na wykład nt. „Dlaczego plotkujemy?”, który wygłosiła dr Agnieszka Jeran z Instytutu Nauk Społecznych WSG. Tematyka wykładu wzbudziła żywe zainteresowanie, ponieważ główna teza zaskoczyła słuchaczy. Dowiedzieliśmy się, że warto plotkować, bo plotka pełni wiele ważnych funkcji. Współtworzy świat, niesie informacje, ustala wartości i postawy, bawi i pozwala nawiązywać więzi społeczne. Pełni tez funkcję kontroli społecznej, kiedy piętnuje zachowania będące odstępstwem od przyjętych norm.

Słuchacze UTW z Chełmży na sali wykładowej WSG w Bydgoszczy

Po wykładzie zwiedzaliśmy Muzeum Fotografii, gdzie panie miały dodatkową atrakcję – możliwość sfotografowania się w stylowych kapeluszach. Efekty tej sesji zdjęciowej można oglądać na stronie internetowej bydgoskiej filii UTW WSG.
Kolejnym punktem programu był przejazd do Ostromecka. Towarzyszyła nam p. Ewa Zbelicka – przewodnicząca samorządu UTW WSG, z którą  podziwialiśmy zespół pałacowo – parkowy, a głównie odrestaurowany barokowy Pałac Stary, a w nim kolekcję instrumentów, głównie pianina i fortepiany. Zwiedzaliśmy odrestaurowane pałacowe komnaty. Byliśmy też w dawnej winiarni w pałacowych piwnicach. Obecnie pomieszczenia te można wynajmować na  prywatne imprezy towarzyskie.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego