https://chokus.wordpress.com/ Chełmżyński Ośrodek Kultury - strona pimbp

Chełmżyński Ośrodek Kultury - strona pimbp

Przejdź do treści
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ CHEŁMŻYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JULIANA PREJSA W CHEŁMŻY

1.
Rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych środowiska, i edukacja w sferze kultury,
2.
tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
3.
organizowanie form masowego przekazu twórczości artystycznej jak:
-
koncerty,
-
spektakle,
-
wystawy,
-
spotkania z twórcami,
-
festiwale, itp.
4.
tworzenie możliwości zagospodarowania czasu wolnego miejscowej społeczności poprzez tworzenie: sekcji, pracowni i kół zainteresowań,
5.
organizowanie imprez okolicznościowych i środowiskowych,
6.
propagowanie lokalnych wydarzeń i osiągnięć kultury we współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami, klubami sportowymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, pozarządowymi, itp.
7.
propagowanie walorów miasta i powiatu,
8.
informowanie w środkach masowego przekazu o wydarzeniach kulturalnych i innych ważnych dla środowiska, a wynikających z działalności CHOK-u.


BIBLIOTEKA UCZESTNICZY W PROGRAMACH:
Wróć do spisu treści