Wydarzenia - strona pimbp

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Prejsa w Chełmży
Przejdź do treści
Nie Śmiecimy - Sprzątamy - Zmieniamy

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa - Filia dla Dzieci i Młodzieży w Chełmży zorganizowała konkurs plastyczny z okazji Sprzątania Świata 2019. Konkurs plastyczny przeznaczony był dla dzieci i młodzieży od 6-16 lat. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej na w/w temat. Technika pracy była dowolna. Prace oceniane były w czterech kategoriach wiekowych: I kategoria przedszkolacy, II kategoria klasy I-III, III kategoria klasy IV-VI, IV kategoria klasy VII-VIII. Podsumowanie konkursu odbyło się w dn. 27.09.2019 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Prejsa. Na konkurs ogółem wpłynęło 79  prac plastycznych.
Komisja Konkursowa w składzie: Beata Niedziałkowska - przewodnicząca - nauczyciel plastyk w Szkole Podstawowej w Zelgnie, Barbara Kicińska - kierownik Filii dla Dzieci i Młodzieży, Mirosława Lechniak - instruktor d.s. bibliotek publicznych powiatu toruńskiego,  po zapoznaniu się i obejrzeniu prac plastycznych przyznała nagrody i wyróżnienia:
w I kategorii wiekowej grupa przedszkolna: Wyróżnienia: kl. „0” i Punkt Przedszkolny Zespół Szkół im. Unii Europejskiej, Niepubliczne „Małe Przedszkole” Grupa 5-6 latków opiekun Edyta Malinowska, Grupa „Pszczółki” Przedszkole Miejskie nr 1 w Chełmży Opiekun: Jolanta Grugel i Katarzyna Blangiewicz, Kacper Wiśniewski „Małe Przedszkole”, Agata Pawlak „Małe Przedszkole”  w II kategorii wiekowej klasy I-III - I miejsce: Antonina Makuracka SP nr 5 kl. II b, Marcelina Radtke SP nr 5 kl. II b, Filip Węgrzyn  SP nr 5 kl. II b, Julia Wiśniewska  SP nr 5 kl. II b, Filip Vacek kl. III a SP nr 5, Iga Bogdanowicz SP nr 5 kl. II b, Agata Piotrowska  SP nr 5 kl. II b, Maciej Szponikowski SP nr 5 kl. II b - II miejsce: Marcel Bagiński SP nr 5 kl. II b, Aleksander Kick  SP nr 5 kl. II b, Maciej Rosek I a SP nr 2, Jakub Okoński  SP nr 5 kl. III a, Zofia Grugel kl. II b SP nr 2 III miejsce: Nadia Wilisowska SP nr 2 kl. I a, Miłosz Szajda SP nr 2 kl. I a, Bartosz Głaszcz SP nr 5 kl. II b, Paweł Sołtysiński SP nr 5 kl. II b, Nikodem Zielaskowski SP nr 5 kl. II b, Maciej Mieszczański SP nr 5 kl. III a - w III kategorii wiekowej klasy IV- VI Wyróżnienia: Katarzyna Lis kl. IV SP nr 3, Michał Rosek  kl. V b SP nr 2, Olga Kannenberg  kl. V a SP nr 3.
Nagrody ufundował Urząd Miasta Chełmży. Laureaci konkursu plastycznego otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania osobom biorącym udział w konkursie oraz ich opiekunom.
BIBLIOTEKA UCZESTNICZY W PROGRAMACH:
Wróć do spisu treści