Konkursy - strona pimbp

Przejdź do treści

REGULAMIN                    RODO                    ZGODA

REGULAMIN                    RODO                    ZGODA


KONKURS
Zapraszamy wszystkich najmłodszych mieszkańców naszego miasta do udziału w konkursie na plakat promujący zalety życia w trzeźwości.
Na zwycięzców czekają super nagrody.
Na prace czekamy do 30 września, a wszystkie informacje znajdziemy w poniższym regulaminie.
REGULAMIN KONKURSU
- Organizatorem konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży
- Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym, uczęszczających do placówek na terenie miasta Chełmży.
- Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie jedną pracę konkursową.
- Praca może zostać wykonana dowolną techniką.
- Prace muszą zostać wykonane indywidualnie, a autor musi posiadać wszelkie prawa autorskie do ich elementów.
- Prace należy dostarczyć do Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury (ul. Bydgoska 7) w terminie do 30 września 2021 w godzinach pracy ośrodka.
- W konkursie przewidziane są trzy nagrody główne oraz dwa wyróżnienia.
- Zwycięskie prace wybierze komisja jury powołana przez organizatora konkursu.
- Warunkiem zgłoszenia pracy konkursowej jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę wypełnia rodzic podczas składania pracy.
- Ocenie prac konkursowych podlegać będzie kreatywność, zgodność z tematyką promocji zalet życia w trzeźwości oraz hasło promocyjne.


BIBLIOTEKA UCZESTNICZY W PROGRAMACH:
Wróć do spisu treści