Zadania Powiatowe - strona pimbp

Przejdź do treści
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży realizuje zadania powiatowe dla bibliotek publicznych powiatu toruńskiego:
  • Pomoc i poradnictwo w zakresie organizacji bibliotek, sieci bibliotecznych oraz usług bibliotecznych. Doradztwo w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów, selekcji i inwentaryzacji, obsługi systemów bibliotecznych oraz promocji czytelnictwa.
  • Organizowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego – narad, seminariów, szkoleń i warsztatów dla bibliotekarzy z powiatu. Pośrednictwo w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne, kursy i seminaria organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, a także inne instytucje i organizacje.
  • Organizowanie funkcjonalnego przepływu informacji o normach, standardach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego, upowszechnianie dobrych praktyk w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej.
  • Koordynacja rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie powiatu (sprawozdań, planów, analiz).
  • Promocja zbiorów, usług i imprez bibliotecznych na terenie powiatu.
  • Organizacja wydarzeń kulturalnych i programów edukacyjnych o charakterze ponadlokalnym. Pomoc bibliotekom samorządowym w realizowaniu lokalnych programów kulturalno-oświatowych.
  • Współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu.
  • Merytoryczne i organizacyjne wsparcie zespołu biblioteki powiatowej, pomoc w organizacji imprez bibliotecznych, wsparcie w zakresie opracowywania bibliografii regionalnej.
  • Realizacja innych zadań uzgodnionych z samorządem Powiatowym i Wojewódzką Biblioteką Publiczną Książnicą Kopernikańską w Toruniu.

Biblioteki publiczne powiatu toruńskiego

GMINA CHEŁMŻA
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie
Zelgno 13, 87-140 Chełmża
dyrektor:  Justyna Błaszczyk
kierownik: Jolanta Pawełczyk
tel.: (56) 675 98 27
e-mail: biblioteka.zelgno@gminachelmza.pl

Filia Biblioteki Samorządowej Gminnej
w Grzywnie

87-140 Chełmża
bibliotekarz: Emilia Chojnacka
tel.: (56) 675 72 12
e-mail: biblioteka.grzywna@gminachelmza.pl
Filia Biblioteki Samorządowej
w Głuchowie

Głuchowo 3, 87-140 Chełmża
bibliotekarz: Iwona Majewska
tel.: (56) 675 78 83
e-mail: biblioteka.gluchowo@gminachelmza.pl

Filia Biblioteki Samorządowej
w Skąpem

87-140 Chełmża
bibliotekarz: Ilona Witkowska
tel.: (56) 675 87 13
e-mail: biblioteka.skape@gminachelmza.pl
GMINA CZERNIKOWO
Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie
ul. Toruńska 20, 87-640 Czernikowo
dyrektor: Magdalena Seweryn
bibliotekarz: Dorota Zmudzińska
tel.: (54) 287 52 17
e-mail.: biblioteka@czernikowo.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Osówce
87-632 Osówka
bibliotekarz: Agnieszka Romanowska
tel.: (54) 289 56 24
e-mail: bibliotekaosowka@czernikowo.pl
Filia Biblioteki Gminnej
w Mazowszu

87-641 Mazowsze
tel.: (54) 289 59 74
e-mail: bibliotekamazowsze@czernikowo.pl
GMINA LUBICZ
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym
ul. Toruńska 12 B, 87-163 Lubicz
dyrektor:  Marzenna Wojnar
bibliotekarz: Aneta Tulisz-Skórzyńska, Beata Nowak-Latańska
tel.: (56) 678 51 35
e-mail: biblioteka.lubiczd@lubicz.pl
www.lubicz.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Gronowie
Gronowo 56, 87-162 Lubicz
bibliotekarz: Natalia Konkol
tel.: (56) 678 41 82
e-mail: biblioteka.gronowo@lubicz.pl
www.lubicz.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Złotorii
ul. Pomorska 11, 87-124 Złotoria
bibliotekarz: Sylwia Zajączkowska
tel.: (56) 674 59 94
e-mail: biblioteka.zlotoria@lubicz.pl
www.lubicz.pl
Filia Biblioteki Gminnej
w Grębocinie

ul. Szkolna 4, 87-122 Grębocin
bibliotekarz: Dorota Zapiec
tel.: (56) 645 94 05
e-mail: biblioteka.grebocin@lubicz.pl
www.lubicz.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Lubiczu Górnym
ul. Polna 20, 87-162 Lubicz
bibliotekarz: Magdalena Józefczak
tel.: (56) 678 55 28
e-mail: biblioteka.lubiczg@lubicz.pl
www.lubicz.pl
GMINA ŁUBIANKA
Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance
ul. Toruńska 4, 87-152 Łubianka
dyrektor: Danuta Kwiatkowska
bibliotekarz: Danuta Pawłowska
tel.: 883 858 748
e-mail: bck@lubianka.pl
www.lubianka.pl
Filia Biblioteki Gminnej w Pigży
87-152 Łubianka

GMINA ŁYSOMICE
Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach
ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice
dyrektor: Agnieszka Ziemba
tel.: (56) 678 31 52
e-mail: biblioteka@lysomice.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Ostaszewie
Ostaszewo 14, 87-148 Łysomice
bibliotekarz: Monika Wicherek
tel.: (56) 674 03 69
e-mail: filia.ostaszewo@lysomice.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Zakrzewku
Zakrzewko 22, 87-148 Łysomice
bibliotekarz: Teresa Sitko
tel.: (56) 674 83 69
e-mail: filia.zakrzewko@lysomice.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Kamionkach Dużych
Kaminki Duże 23, 87-148 Łysomice
bibliotekarz: Wiesława Gajkowska
e-mail: filia.kamionki@lysomice.pl
Filia Biblioteki Gminnej w Gostkowie
Gostkowo 92, 87-148 Łysomice
bibliotekarz: Beata Finc
tel.: (56) 678 31 52
e-mail: filia.gostkowo@lysomice.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Lulkowie
Lulkowo 49, 87-148 Łysomice
bibliotekarz: Jolanta Rumocka
tel.: (56) 678 37 31
e-mail: filia.lulkowo@lysomice.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Turznie
ul. Kasztanowa 1, 87-148 Łysomice
bibliotekarz: Marzena Lewandowska
tel.: (56) 678 48 72
e-mail: filia.turzno@lysomice.pl
GMINA OBROWO
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach
87-123 Dobrzejewice 61A
kierownik: Grażyna Jurkiewicz
bibliotekarz: Agnieszka Tuszyńska
tel.: 533 746 020
e-mail: gbp@dobrzejewice.naszabiblioteka.com

Filia Biblioteki Gminnej w Obrowie
Aleja Lipowa 29, 87-126 Obrowo
bibliotekarz: Iwona Nowicka
tel.: 513 893 848
e-mail: bib_obrowo@wp.pl
Filia Biblioteki Gminnej w Łążynie II
87-123 Dobrzejewice
bibliotekarz: Monika Ryłowicz
tel.: (56) 674 67 33
e-mail: bip.lazyn@wp.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Osieku n/W
87-125 Osiek n/W
bibliotekarz: Marzena Stanczewska-Wojciechowska
tel.: 507 418 752
e-mail: biblioteka_osiek@wp.pl
GMINA WIELKA NIESZAWKA
Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce
ul. Leśna 13, 87-103 Toruń
dyrektor: Maria Miłoszewicz
tel.: (56) 678 12 19
e-mail: biblioteka@wielkanieszawka.pl
GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA
Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej
ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
kierownik: Ewa Wysocka
tel.: (56) 674 15 52
e-mail: biuro@gbpzlawiesmala.naszabiblioteka.com    

Filia Biblioteki Gminnej w Rzęczkowie
Rzęczkowo 53, 87-133 Rzęczkowo
bibliotekarz: Bogumiła Lewandowska
tel.: (56) 678 15 95
e-mail: bprzeczkowo@gbpzlawiesmala.naszabiblioteka.com
Filia Biblioteki Gminnej w Górksu
ul. Leśna 13/1, 87-134 Zławieś Wielka
bibliotekarz: Joanna Dydowicz-Przekwas
tel.: (56) 678 13 79
e-mail: gbpgorsk@gbpzlawiesmala.naszabiblioteka.com
BIBLIOTEKA UCZESTNICZY W PROGRAMACH:
Wróć do spisu treści