Zadania Powiatowe - strona pimbp

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Prejsa w Chełmży
Przejdź do treści
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży realizuje zadania powiatowe dla bibliotek publicznych pow. toruńskiego w zakresie:

Informacji bibliotecznej i bibliograficznej - przygotowywanie bibliografii dla czytelników indywidualnych na życzenie bibliotek - przygotowywanie informacji indywidualnych na życzenie bibliotek - pomoc i pośrednictwo w uzyskaniu informacji o zbiorach bibliotek wyższego szczebla. Działalności metodycznej i szkoleniowej:

systematyczne gromadzenie literatury fachowej książki i czasopisma

gromadzenie i udostępnianie, materiałów metodycznych, przygotowywanie scenariuszy i ekspozycji do wystaw

przygotowanie materiałów metodycznych do pracy z czytelnikiem

koordynacja działań związanych z akcjami czytelniczymi

organizacja szkoleń zawodowych

przeglądy literatury i prasy zawodowej

powstanie Punktu Informacji o Unii Europejskiej i służenie pomocą wszystkim mieszkańcom powiatu toruńskiego

poradnictwo w zakresie selekcji i ubytkowania materiałów bibliotecznych

poradnictwo przy scontrach księgozbioru

przekazywanie podczas szkoleń informacji o zmianach w przepisach prawnych dotyczących bibliotek i warsztatu bibliotekarskiego

koordynacja sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych - organizacja wyjazdów do hurtowni książek

zakup literatury popularno naukowej i dla osób uczących się z powiatu toruńskiego, ze środków finansowych MKiDzN oraz Starostwa Powiatowego w Toruniu

wnioskowanie /wspólnie z SBP/ o odznaczenia państwowe i resortowe

wyjazdy instruktażowe do bibliotek terenowych

Biblioteki publiczne powiatu toruńskiego

GMINA CHEŁMŻA
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie
Zelgno 13, 87-140 Chełmża
dyrektor:  Justyna Błaszczyk
kierownik: Jolanta Pawełczyk
tel.: (56) 675 98 27
e-mail: biblioteka.zelgno@gminachelmza.pl

Filia Biblioteki Samorządowej Gminnej
w Grzywnie

87-140 Chełmża
bibliotekarz: Emilia Chojnacka
tel.: (56) 675 72 12
e-mail: biblioteka.grzywna@gminachelmza.pl
Filia Biblioteki Samorządowej
w Głuchowie

Głuchowo 3, 87-140 Chełmża
bibliotekarz: Iwona Majewska
tel.: (56) 675 78 83
e-mail: biblioteka.gluchowo@gminachelmza.pl

Filia Biblioteki Samorządowej
w Skąpem

87-140 Chełmża
bibliotekarz: Ilona Witkowska
tel.: (56) 675 87 13
e-mail: biblioteka.skape@gminachelmza.pl
GMINA CZERNIKOWO
Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie
ul. Toruńska 20, 87-640 Czernikowo
dyrektor: Magdalena Seweryn
bibliotekarz: Dorota Zmudzińska
tel.: (54) 287 52 17
e-mail.: BibCzer@wp.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Osówce
87-632 Osówka
bibliotekarz: Agnieszka Romanowska
tel.: (54) 289 56 24
e-mail: agaakr@o2.pl
Filia Biblioteki Gminnej
w Mazowszu

87-641 Mazowsze
bibliotekarz: Donata Luberacka
tel.: (54) 289 59 74
e-mail: dluberacka5@wp.pl
GMINA LUBICZ
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym
ul. Toruńska 12 B, 87-163 Lubicz
dyrektor:  Marzenna Wojnar
bibliotekarz: Joanna Cieślewicz, Anna Zubrzycka
tel.: (56) 678 51 35
e-mail: bplubicz@poczta.onet.pl
www.lubicz.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Gronowie
Gronowo 56, 87-162 Lubicz
bibliotekarz: Anna Warnel
tel.: (56) 678 41 82
e-mail: bpgronowo@wp.pl
www.lubicz.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Złotorii
ul. Pomorska 11, 87-124 Złotoria
bibliotekarz: Sylwia Zajączkowska
tel.: (56) 674 59 94
e-mail: bpzlotoria@wp.pl
www.lubicz.pl
Filia Biblioteki Gminnej
w Grębocinie

ul. Szkolna 4, 87-122 Grębocin
bibliotekarz: Dorota Zapiec
tel.: (56) 645 94 05
e-mail: bpgrebocin@poczta.onet.pl
www.lubicz.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Lubiczu Górnym
ul. Polna 20, 87-162 Lubicz
bibliotekarz: Danuta Cyzman
tel.: (56) 678 55 28
e-mail: bplubiczgorny@wp.pl
www.lubicz.pl
GMINA ŁUBIANKA
Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance
ul. Toruńska 4, 87-152 Łubianka
dyrektor: Danuta Kwiatkowska
bibliotekarz: Violetta Konowalik
tel.: 883 858 748
e-mail: bibliotekalubianka@wp.pl
www.lubianka.pl
Filia Biblioteki Gminnej w Pigży
87-152 Łubianka
bibliotekarz: Violetta Konowalik
GMINA ŁYSOMICE
Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach
ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice
dyrektor: Agnieszka Ziemba
tel.: (56) 678 35 98
e-mail: bibliotekalysomice@wp.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Ostaszewie
Ostaszewo 14, 87-148 Łysomice
bibliotekarz: Monika Wicherek
tel.: (56) 674 03 69
e-mail: bibliotekawostaszewie@wp.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Zakrzewku
Zakrzewko 22, 87-148 Łysomice
bibliotekarz: Teresa Sitko
tel.: (56) 674 83 69
e-mail: zakrzewko123@o2.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Kamionkach Dużych
Kaminki Duże 23, 87-148 Łysomice
bibliotekarz: Wiesława Gajkowska
Filia Biblioteki Gminnej w Gostkowie
Gostkowo 92, 87-148 Łysomice
bibliotekarz: Beata Finc
tel.: (56) 678 31 52
e-mail: bibliotekagostkowo@wp.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Lulkowie
Lulkowo 49, 87-148 Łysomice
bibliotekarz: Jolanta Rumocka
tel.: (56) 678 37 31
e-mail: bibliotekawlulkowie@o2.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Turznie
ul. Kasztanowa 1, 87-148 Łysomice
bibliotekarz: Justyna Paczkowska
tel.: (56) 678 48 72
e-mail: biblioteka-turzno@op.pl
GMINA OBROWO
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach
87-123 Dobrzejewice
kierownik: Grażyna Jurkiewicz
bibliotekarz: Agnieszka Tuszyńska
tel.: (56) 678 68 35
e-mail: biblioteka.dobrzejewice@wp.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Obrowie
Aleja Lipowa 29, 87-126 Obrowo
bibliotekarz: Iwona Nowicka
e-mail: bib_obrowo@wp.pl
Filia Biblioteki Gminnej w Łążynie II
87-123 Dobrzejewice
bibliotekarz: Monika Gawrońska
tel.: (56) 674 67 33
e-mail: bip.lazyn@wp.pl

Filia Biblioteki Gminnej w Osieku n/W
87-125 Osiek n/W
bibliotekarz: Marzena Stanczewska-Wojciechowska
e-mail: biblioteka_osiek@wp.pl
GMINA WIELKA NIESZAWKA
Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce
ul. Leśna 13, 87-103 Toruń
dyrektor: Maria Miłoszewicz
tel.: (56) 678 12 19
e-mail: biblioteka.mnieszawka@wp.pl
GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA
Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej
ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
kierownik: Ewa Wysocka
tel.: (56) 674 15 52
e-mail: bibliotekazlawies@wp.pl    

Filia Biblioteki Gminnej w Rzęczkowie
Rzęczkowo 53, 87-133 Rzęczkowo
bibliotekarz: Bogumiła Lewandowska
tel.: (56) 678 15 95
e-mail: bprzeczkowo@wp.pl
Filia Biblioteki Gminnej w Górksu
ul. Leśna 13/1, 87-134 Zławieś Wielka
bibliotekarz: Joanna Dydowicz-Przekwas
tel.: (56) 678 13 79
e-mail: gbpgorsk@wp.pl
BIBLIOTEKA UCZESTNICZY W PROGRAMACH:
Wróć do spisu treści